Feed-aggregator

Onrust over nieuwe overgangsregeling Liseo: ‘onze kinderen worden gedupeerd’

Caribisch Netwerk - 14 mei 2021 - 4:31pm

KRALENDIJK- “Het is vooral respectloos hoe er met leerlingen en ouders wordt omgegaan, zegt Desi*. Haar dochter is leerling van middelbare school Liseo Boneriano. Net zoals andere ouders beschuldigt zij de nieuwe directeur van het eenzijdig invoeren van een nieuwe overgangsregeling voor de school.

Deze regeling zou juist de lokale leerlingen benadelen. In de oude regelingen werd rekening gehouden met dat de instructietaal van de school (Nederlands red.) anders is, dan de moedertaal (Papiaments/Spaans red.) van de leerlingen. Volgens ouders wordt het nu makkelijker om leerlingen een niveau te laten zakken, bijvoorbeeld omdat een leerling nu maar maximaal twee vijven op het rapport mag hebben om over te gaan.

Conflict
Het conflict gaat over dat de nieuwe directie van Liseo zonder bijdrage van de betrokken partijen de schoolgids van Liseo heeft veranderd. Hierdoor is een nieuwe bevorderingsregeling al van kracht.

Volgens een oud-lid van medezeggenschapsraad van school is dit niet alleen ‘vrijpostig’ maar ook ‘tegen de wet’. Zij zegt dat de directeur niet de bevoegdheid heeft om eigenhandig nieuwe bevorderingsnormen vast te stellen. “Als je zoiets midden in een schooljaar doet, weet niemand de spelregels”, zegt zij. Ze blijft liever anoniem omdat haar kind een leerling is van de school.

Niemand had inzage in de nieuwe overgangsregeling, zelfs de docenten niet. “Ik heb persoonlijk gevraagd om inzage maar dit is mij geweigerd”, zegt een lid van SiMaBo, de vakbond van leerkrachten.

Een bezorgde ouder begrijpt de haast voor een nieuwe regeling niet. “Voordat je met een nieuwe regeling komt, evalueer je toch eerst de oude regeling.”

Ondanks alle protesten, vindt de unit directeur, Barbara Sol, dat ze correct heeft gehandeld. “Formeel had ik een medezeggenschapsraad nodig maar die had ik niet toen ik hier kwam”, zegt zij.

Coronacrisis
Het is voor de ouders moeilijk te begrijpen dat er in Nederland rekening wordt gehouden met de coronacrisis maar hier niet. “De druk om lessen de volgen bleef het zelfde ondanks het soms digitaal niet lukte. Alsof dat niet genoeg is, is nu een nieuwe en strengere overgangsregeling van kracht. Eerst mocht je overgaan met drie vijven en nu maar met twee”, zegt een ouder verontwaardigd.

Volgens Sol houdt ze degelijk rekening met de huidige situatie. “Ik wil graag meedenken en naar ouders luisteren hoe wij de nieuwe bevorderingsregeling ook passend kunnen maken in de huidige situatie”, zegt ze.

Handtekeningenactie
Meer dan 300 ouders hebben via een handtekeningenactie getracht om de invoering van deze nieuwe beleid te stoppen. Desondanks is het toch ingevoerd. “De ‘issue’ was niet het beleid maar de interpretatie was verkeerd. Ze dachten dat leerlingen niet meer mochten blijven zitten. Het recht om te blijven zitten, blijft gewoon bestaan”, zegt Sol. “Belangrijk is om met de medezeggenschapsraad en ouderraad te praten en niet met de individuele ouder, want dat maakt het zo ingewikkeld.”

Een ouder heeft Caribisch Netwerk een mailwisseling tussen de school en ouders doorgestuurd. Deze ouder blijft ook liever anoniem. In deze mail staat het volgende: “Ook is het recht op doubleren (zittenblijven red.) verdwenen uit de bevorderingsnorm omdat het uitgangspunt is dat iedere leerling zoveel mogelijk een ononderbroken schoolloopbaan volgt.”

Inmiddels is er een ouderraad officieel opgericht. Zo kunnen ouders meer invloed hebben op het beleid van de school. Maar hoe dan ook blijft de nieuwe bevorderingsregeling van kracht. “Ik ben in heel ver stadium met de ouderraad en gesprekken die we gehad hebben zijn zeer constructief”, aldus Sol.

Niet iedere ouder is hiermee gerustgesteld. “Inmiddels heeft de school veel leerlingen medegedeeld dat ze zullen afstromen. Dit doe je een kind toch niet aan”, zegt een ouder.

Ingrijpen overheid
Fractielid Daisy Coffie is door ouders benaderd en vindt dat de lokale overheid zich ermee moet bemoeien. “Onderwijs is weliswaar een taak van de rijksoverheid, maar uiteindelijk gaat het wel om onze kinderen op Bonaire die gedupeerd worden.”

Volgens Coffie creëer je hiermee een soort piramide model. “Een grote groep lokale leerlingen zullen dan op een lager niveau onderwijs volgen, terwijl een heel klein groepje deelnemen aan HAVO of VWO”, zegt zij.

De unit directeur weerlegt dit. “Ik ben pertinent niet mee eens. Kern van de nieuwe regeling is juist het vergroten van kans en gelijkheid”, zegt Sol.

Hoe de directie met de situatie omgaat getuigt van weinig respect vindt Coffie. “Dit brengt onrust op heel Bonaire. De directie van Liseo had in het openbaar moeten treden met een verklaring.” Zij wilt dit onderwerp zo snel mogelijk behandelen tijdens een Eilandsraadvergadering.

*Volledige naam bekend bij de redactie

The post Onrust over nieuwe overgangsregeling Liseo: ‘onze kinderen worden gedupeerd’ first appeared on Caribisch Netwerk.

Knops stopt lening aan Sint Maarten omdat hij eerst orde op zaken wil op luchthaven

Caribisch Netwerk - 13 mei 2021 - 4:26am

PHILIPSBURG – De toch al stroeve relatie tussen staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties en de regering van Sint Maarten lijkt in een nieuwe crisis te zijn beland. Dat kan worden geconcludeerd uit een brief die Knops op 12 mei aan minister-president Silveria Jacobs heeft gestuurd. Daarin stelt hij dat hij een eerder overeen gekomen leenovereenkomst voorlopig aanhoudt totdat de regering iets doet aan de vele bestuurlijke problemen rond de luchthaven.

Het huidige conflict spitst zich toe rond de ‘de zeer zorgwekkende ontwikkelingen inzake de corporate governance van Princess Juliana International Airport’, zo staat te lezen in de brief. Knops hamert al lange tijd op goed bestuur omdat er 100 miloen dollar is gereserveerd (de helft van Nederland via de Wereldbank en de andere helft via de Europese Investingsbank) voor het herstel van de luchthaven.

Royal Schiphol Group
Maar Knops vindt dat de regering in Philipsburg daar niet adequaat op reageert en ziet in het stopzetten van een nieuwe lening het enige middel op Sint Maarten te dwingen meer aandacht te besteden aan goed bestuur. Zeker omdat Royal Schiphol Group overweegt haar steun aan de luchthaven in te trekken. Onder meer vanwege het recente wegsturen van CEO Brian Mingo en de benoeming van drie nieuwe commissarissen, waarbij er niet aan de regels is gehouden.

Knops schrijft in de brief dat het vertrouwen in de samenwerking met de regering van Jacobs is geschaad. ‘Door telkens te laat en niet doortastend genoeg te handelen brengt uw regering niet alleen het herstel van de luchthaven in gevaar, maar als direct gevolg ook het economisch herstel van het gehele land’. Nederland en Sint Maarten waren eind april net een nieuwe, vijfde tranche liquiditeitssteun (van 39 miljoen Naf) overeengekomen om de gevolgen van de corona pandemie op te vangen. Dat zet Knops nu stop tot de regering van Sint Maarten ‘doortastend heeft opgetreden om de problemen op de luchthaven structureel te herstellen’.

Werkbezoek
Verder schrijft Knops dat hij hoopt dat minister-president Silveria Jacobs volgende week ‘een bevredigende oplossing kan presenteren voor de ontstane situatie’ als hij op bezoek komt op het eiland. Knops brengt van 16 tot en met 20 mei een werkbezoek aan Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten. Dat bezoek begint op Sint Eustatius en wordt vervolgd op Saba. De staatssecretaris reist 18 mei aan het eind van de dag van Saba naar Sint Maarten, waar hij – volgens het officiële persbericht – onder meer spreekt met minister-president Silveria Jacobs ‘over politiek bestuurlijke ontwikkelingen’.

De brief en de reactie van Knops is een direct gevolg van een brief die Jacobs stuurde op 6 mei aan minister-president Mark Rutte om te vragen waarom Nederland de lening maar niet over maakte. Niet Rutte, maar Knops schreef ‘als verantwoordelijk bewindspersoon’ terug. En omdat Jacobs haar brief openbaar had gemaakt, koos Knops ervoor hetzelfde te doen via de Facebook-pagina van de Vertegenwoording van Nederland op Sint Maarten.

Positieve fase
De vijfde tranche aan liquiditeitssteun was sowieso al een punt van discussie, omdat Knops eind maart alle steun voor Sint Maarten stop zette nadat Nederland bij de Verenigde Naties door Sint-Maarten werd beschuldigd van ‘racisme’ en ‘neo-koloniaal’ gedrag. Eind april leek alles echter weer in orde en kwamen de landen de nieuwe leningsovereenkomst overeen. Nu kan worden geconcludeerd dat die positieve fase van de relatie niet lang heeft geduurd. Over de vraag wat er nu moet gebeuren, kunnen Knops en Jacobs op 18 mei in Philipsburg van gedachten wisselen.

The post Knops stopt lening aan Sint Maarten omdat hij eerst orde op zaken wil op luchthaven first appeared on Caribisch Netwerk.

Vacature HR Manager Saba

Bonaire.nu - 5 augustus 2020 - 8:00am

Het eiland Saba, gelegen in het Caribisch gebied, is een bijzondere Nederlandse gemeente. Saba staat bekend om haar prachtige natuur en is een uitstekende duikbestemming. De Mount Scenery is met haar 877 meter het hoogste punt van het Koninkrijk der Nederlanden. Saba heeft een oppervlakte van 13 km2 en telt ongeveer 2000 inwoners. De vier aanwezige dorpen heten The Bottom (hoofdplaats), Windwardside, St. John’s en Zion’s Hill.

Het Openbaar Lichaam Saba is op zoek naar een:

HR MANAGER

Het eilandsbestuur van Saba staat bekend om haar stabiliteit. Het onderhoudt goede relaties met Nederland en zorgt ervoor dat resultaten bereikt worden in verschillende domeinen. In de organisatie werken mensen samen aan de verdere ontwikkeling van het eiland. Onze collega’s werken aan infrastructuur (luchthaven, haven, watermanagement), openbare werken, planning, vuilnis ophaal- en verwerking, toerisme, maatschappelijke ontwikkeling, gezondheidszorg, landbouw, HRM, ICT, financiën, communicatie, burgerzaken, juridische advisering en verschillende beleidsterreinen. In totaal zijn er ongeveer 180 medewerkers.

Het eilandsbestuur van Saba werkt aan meer zelfvoorziening en economische ontwikkeling, met een focus op duurzaamheid, toegankelijkheid, armoedebestrijding en verbetering van de kwaliteit van het leven. De afgelopen periode heeft de overheid gewerkt aan projecten zoals renovatie van de luchthaven, gescheiden afvalverwerking, faciliteren van een gezonde levensstijl, verbeteren van sociale voorzieningen, training en opleiding van ambtenaren in onder andere projectmanagement en schrijven van beleid. 

Hier zeggen we dat het ‘werk in uitvoering is’ omdat er nog zoveel te doen is. Onderwerpen waar we momenteel aan werken zijn: een nieuwe haven, nieuwe schoolgebouwen, marketing van ons eco-toerisme, natuurbehoud, landbouw, organisatieontwikkeling, training en coaching van personeel, digitalisering, etc. 

Op de agenda van de komende jaren staan: uitvoering geven aan lopende projecten, samen met Nederland doorgaan met verbetering van de kwaliteit van het leven op Saba, blijvend uitvoering geven aan financieel beheer en integriteit en verder investeren in ons personeel, waarbij we ons richten op het verder professionaliseren van de organisatie door middel van heldere processen, procedures en verantwoordelijkheid nemen.

De functie

Medewerkers zijn van doorslaggevend belang om de toekomstvisie te realiseren. Dit vraagt om leiderschap, het aantrekken van talentvolle medewerkers, strategische personeelsplanning, talentontwikkeling en het bevorderen van vitaliteit. De focus voor de komende jaren ligt op het verder positioneren van HR en organisatieontwikkeling binnen het Openbaar Lichaam Saba, zodanig dat de organisatie meerwaarde daarvan ervaart die ten goede komt aan een goed personeelsbeleid en een vitale organisatie. Wij zoeken een manager die leidinggeeft aan onze HRM-unit en het HRM-beleid verder uitbouwt. Binnen jouw scope ben je functioneel en hiërarchisch leidinggevende van 2 fte (payroll en HR-medewerkers). Samen met het management van de organisatie ben je aanjager voor het doorvoeren van organisatieveranderingen, het personeelsbeleid en nieuwe HR-methodes en -instrumenten. Verder maak je wenselijke ontwikkelingen bespreekbaar binnen het management en treedt op als klankbord en gesprekspartner.

Uw profiel

Je weet hoe te bewegen in de bestuurlijke cultuur. Je herkent behoeften en wensen van bestuurders en management en vertaalt die proactief naar concrete voorstellen of adviezen. Je bent een sterke persoonlijkheid die oog heeft voor de uitdagingen binnen de organisatie en samenwerking zoekt om de ontwikkeldoelen te realiseren. Je kunt schakelen tussen stevigheid en empathie wanneer de situatie daarom vraagt. Je bezit zeer goede communicatieve vaardigheden, je maakt snel op wezenlijk niveau contact met uiteenlopende mensen met verschillende achtergronden. Je hebt oog voor detail, zonder het grote plaatje uit het oog te verliezen. Je bent ondernemend, hands-on, daadkrachtig en flexibel. 

Je hebt minimaal een afgeronde  HBO / WO-opleiding op het vakgebied een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Je hebt  ten minste 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Je hebt kennis van en ervaring met het ontwikkelen en invoeren van HR-beleid en -instrumenten. Kennis van de rechtspositie ambtenaren BES is een pré. Je hebt ervaring op het gebied van Recruitment, Performance management en Talent Management. Verder beschik je over goede sociale, communicatieve, adviserende en leidinggevende vaardigheden. 

Ons aanbod

Bij het Openbaar Lichaam Saba werk je bij een organisatie in ontwikkeling die voldoende vrijheid en uitdaging biedt om je kwaliteiten te laten zien. Wij bieden een 39,5-urige werkweek en een lokaal marktconform salaris, naast goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Procedure

Wij ontvangen graag voor 21 augustus 2020 uw motivatiebrief met CV en kopieën van je relevante diploma’s. Je kunt deze documenten e-mailen aan miguela.gumbs@sabagov.nl en een kopie naar tim.muller@sabagov.nl

Voor inhoudelijke vragen over de functie en over de organisatie of procedurele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Miguela Gumbs, Hoofd HRM, via email of telefoonnummer +599 416 3453. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Lees ook:

Vacature Winkelmedewerker

Bonaire.nu - 4 augustus 2020 - 10:38pm

Real Dutch Bakery is de meest verse en beste bakkerij van Bonaire. Tegenover het buurtcentrum in de wijk North Saliña vind je onze bakkerij. De bakkerij is verbonden aan de winkel en er wordt elke ochtend vers brood gemaakt. Van zonnebloembrood tot suikerbrood of verse croissants.

On het team te versterken zij we bij Real Dutch Bakery op zoek naar een vroege vogel zonder ochtendhumeur!

Medewerker Winkel (36 uur, 6 dagen van 06:00 uur tot 12:00 uur)

Werkzaamheden:
Je helpt de klanten, pakt onze producten in en het schoonmaken van de winkel behoort ook tot jouw taken.

Heb je interesse? Stuur dan een bericht naar  info@realdutchbakery.com of stuur een What’s app naar: +599-7018268 t.a.v. Arjen de Leeuw.

Lees ook:

Vacature Zelfstandig Werkend Kok en Sous-Chef

Bonaire.nu - 4 augustus 2020 - 5:30pm

The Beach heeft de perfecte plek aan zee waar je heerlijk geniet van Bonaire! Met de voetjes in het zand en een cocktail in je hand terwijl de zon langzaam in de zee zakt. Bij uitstek dé locatie voor een lekkere lunch of een heerlijk diner.

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar:

Een enthousiaste sous-chef of een gemotiveerde zelfstandig werkend kok die zich wil ontwikkelen tot sous-chef. En een zelfstandig werkend kok, full- of parttime.

Wat wij te bieden hebben?

Een gezellig, jong team en een ontspannen sfeer welke bij een Beach Restaurant hoort.

In overleg zijn er ontbijt, lunch en diner mogelijkheden.

We bieden je zeker een goed salaris en vragen hiervoor jouw creatieve inbreng. Tevens hanteren we fatsoenlijke werktijden en uren.

Heb je interesse? Dan kijken wij uit naar jouw reactie! mail met: info@thebeachbonaire.com t.a.v. Britt of kom gezellig langs.

Lees ook:

Vacature Bouwkundig Projectmanager Saba

Bonaire.nu - 4 augustus 2020 - 5:16pm

Het eiland Saba, gelegen in het Caribisch gebied, is een bijzondere Nederlandse gemeente. Saba staat bekend om haar prachtige natuur en is een uitstekende duikbestemming. De Mount Scenery is met haar 877 meter het hoogste punt van het Koninkrijk der Nederlanden. Saba heeft een oppervlakte van 13 km2 en telt ongeveer 2000 inwoners. De vier aanwezige dorpen heten The Bottom (hoofdplaats), Windwardside, St. John’s en Zion’s Hill. 

Het eilandsbestuur is op zoek naar een:

Bouwkundig Projectmanager

Het eilandsbestuur van Saba staat bekend om haar stabiliteit. Het onderhoudt goede relaties met Nederland en zorgt ervoor dat resultaten bereikt worden in verschillende domeinen. In de organisatie werken mensen samen aan de verdere ontwikkeling van het eiland. Onze collega’s werken aan infrastructuur (luchthaven, haven, watermanagement), openbare werken, planning, vuilnis ophaal- en verwerking, toerisme, maatschappelijke ontwikkeling, gezondheidszorg, landbouw, HRM, ICT, financiën, communicatie, burgerzaken, juridische advisering en verschillende beleidsterreinen. In totaal zijn er ongeveer 180 medewerkers.

Het eilandsbestuur van Saba werkt aan meer zelfvoorziening en economische ontwikkeling, met een focus op duurzaamheid, toegankelijkheid, armoedebestrijding en verbetering van de kwaliteit van het leven. De afgelopen periode heeft de overheid gewerkt aan projecten zoals renovatie van de luchthaven, gescheiden afvalverwerking, faciliteren van een gezonde levensstijl, verbeteren van sociale voorzieningen, training en opleiding van ambtenaren in onder andere leiderschap, projectmanagement en schrijven van beleid.

Hier zeggen we dat het ‘werk in uitvoering is’ omdat er nog zoveel te doen is. Onderwerpen waar we momenteel aan werken zijn: een nieuwe haven, nieuwe schoolgebouwen, marketing van ons eco-toerisme, natuurbehoud, landbouw, training en coaching van personeel, digitalisering etc. 

Op de agenda van de komende jaren staan: uitvoering geven aan lopende projecten, samen met Nederland doorgaan met verbetering van de kwaliteit van het leven op Saba, blijvend uitvoering geven aan financieel beheer en integriteit en verder investeren in ons personeel, waarbij we ons richten op het verder professionaliseren van de organisatie door middel van heldere processen, procedures en verantwoordelijkheid nemen.

De positie

Het betreft een functie binnen onze afdeling Planning Bureau. De kleinschaligheid van het team en de veelheid aan projecten maakt dat het werk zeer divers is. We zoeken een bouwkundig projectmanager die met verschillende projecten aan de slag gaat. Denk daarbij aan de bouw van een nieuw kinderdagverblijf, uitbreiding en renovatie van de scholen, bouw van nieuwe sociale woningen, kassenbouw, het eiland meer orkaan weerbaar maken etc.

Je hebt een rol in alle fases van de bouwprojecten: van de eerste planvorming en het maken van concepttekeningen, tot de aanbesteding en uitvoering. Je onderhoudt contact met alle betrokken partijen (eindgebruikers, collega’s binnen de organisatie, partijen in de uitvoering, ministeries, etc.); je houdt dossiers op orde; je schrijft voorstellen, maakt bouwkundige tekeningen, planningen en  voortgangsrapportages en je stuurt op het realiseren van mijlpalen.

Je hebt er plezier in om een grote verscheidenheid aan projecten op een gestructureerde wijze uit te voeren, van papierwerk op kantoor naar het begeleiden van besluitvorming tot het helpen bij de realisatie in de praktijk. Je gaat immers ook naar buiten om toezicht te houden op projecten. Veel van onze projecten doen we in nauwe samenwerking met ministeries in Den Haag en andere partijen. We zoeken iemand die niet alleen inhoudelijk goed is maar die ook een kei is in het samenwerken.

Het profiel

We zoeken een ervaren projectmanager met minimaal drie jaar werkervaring, die beschikt over sterke projectmanagement-, plannings- en communicatievaardigheden.  Van jou wordt het volgende gevraagd:

 • Je beschikt over een opleiding bouwkunde, op minimaal HBO-niveau;
 • Je kunt bouwkundige tekeningen maken in Autocad en eventueel andere 2D- en 3D-tekenprogramma’s;
 • Je hebt inzicht en bent inzetbaar in alle fases van bouwprojecten;
 • Je bent bekend met verschillende projectmanagementmethoden en -technieken;
 • Je beschikt over organisatorische en administratieve kwaliteiten;
 • Je schrijfvaardigheid is goed ontwikkeld en het maken van projectmanagementdocumenten en het schrijven van brieven gaat je soepel af;
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve eigenschappen waarmee het betrekken van stakeholders en het sturen van de projecten bij jou in goede handen is;
 • Je werkt graag oplossings- en resultaatgericht en weet te escaleren wanneer dat nodig is;
 • Je bent in staat om zowel Engels (Saba is Engelstalig) als Nederlands te schrijven en te spreken met partners in Europees Nederland, zoals de ministeries;
 • Bij voorkeur heb je ervaring met het werken met Ministeries in Den Haag.

We bieden

We bieden een 39,5-urige werkweek en een lokaal marktconform salaris dat gepaard gaat met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure

miguela.gumbs@sabagov.nlJe kunt tot 28 augustus a.s. solliciteren door je sollicitatiebrief en CV in het Engels (indien gewenst ook in het Nederlands) op te sturen en te richten aan het hoofd HRM, Miguela Gumbs; miguela.gumbs@sabagov.nl

miguela.gumbs@sabagov.nl

Eventuele vragen kun je ook mailen naar dit adres. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Lees ook:

Vanaf 1 januari 2021 geen wegwerpplastic meer op Saba

Bonaire.nu - 4 augustus 2020 - 3:50pm

The bottom – Saba gaat wegwerp plastic vanaf 1 januari 2021 verbieden. Het verbod op eenmalig gebruik van kunststoffen kwam tot stand na consultatie van burgers en bedrijven.

Draagtassen, voedselcontainers, bekers, borden, bestek, rietjes, roerstaafjes, wattenstaafjes en confetti zijn dan niet meer welkom. Supermarkten en andere winkels en restaurants mogen geen plastic tassen meer verkopen aan hun klanten.

De nieuwe wet biedt uitzondering voor plastic voor medische doeleinden. Ook waar hygiëne in het geding is als er geen alternatief is voor plastic, kan tijdelijke vrijstelling opleveren.

Lees ook:

Visnetten vissers gecertificeerd door Stinapa

Bonaire.nu - 4 augustus 2020 - 2:19pm

Kralendijk – Stinapa heeft een aantal visnetten van lokale vissers officieel gecertificeerd! Om een vis​​net te gebruiken in het Bonaire Marine Park is het noodzakelijk dat het STINAPA team eerst het net inspecteert en goedkeurt.

Om het visnet ter controle te geven aan Stinapa moet de eigenaar inwoner zijn van Bonaire. De eigenaar dient een formulier in te vullen en de regels en voorschriften te ondertekenen en dan kan er een inspectie gepland worden voor het goedkeuringsbewijs van Stinapa.

Lees ook:

Het weer op Bonaire voor dinsdag 4 augustus

Bonaire.nu - 4 augustus 2020 - 2:09pm

Kralendijk – Het is half bewolkt tot merendeels zonnig, wat winderig en warm. Op Bonaire, in de vroege ochtend, regen en onweersbuien die in de loop van de ochtend zullen afnemen, het klaart dan op en dan zal het de rest van de dag merendeels droog blijven, half bewolkt, wat winderig en warm. 

De verwachte minimumtemperatuur zal over het algemeen rond de 28 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 34 graden Celsius zijn. De wind komt uit het zuidoosten en zal matig tot hard zijn (16-21 knopen met uitschieters tot 27 knopen).    

Weeroverzicht dinsdag: Een hogedrukgebied dat zich geleidelijk uit het gebied terugtrekt, bevordert tot op de dag van vandaag nog steeds boven Aruba en Curaçao een droge en stabiele lucht wat leidt tot weinig bewolking, droge en warme omstandigheden. Op Bonaire worden de eerste veranderingen die de komende tijd zullen doorzetten al gemerkt. Een verandering van het weerpatroon wordt langzamerhand weer verwacht, waardoor er meer ruimte zal zijn voor bewolking en een stijgende kans op lokale neerslag.

Lees ook:

Bonaire’s leukste events!

Bonaire.nu - 4 augustus 2020 - 1:28pm

De evenementen agenda van Bonaire.nu is terug! Ook op Bonaire mochten er tijdelijk geen evenementen georganiseerd worden, maar er is groen licht! Daarom is de agenda weer op onze website zichtbaar in het menu.

In de evenementen agenda staan veel leuke activiteiten en evenementen op het gebied van sport, recreatie, kunst en cultuur op Bonaire.

Het plaatsen van evenementen is gratis. Wil je jouw evenement promoten? Geen probleem, wij plaatsen en promoten het voor $75,-. Het is dan te vinden in de kalender, tussen het nieuws, op onze social media en in de dagelijkse nieuwsbrief. Zo bereik je duizenden mensen.

Heb jij een evenement dat je graag in de agenda wilt plaatsen? Stuur dan de informatie met een poster of foto naar info@abconlinemedia.com

Ook jouw bedrijf promoten op Bonaire.nu? Download en bekijk hier de mogelijkheden.

Check hier direct de leukste events!

Lees ook:

Vacature Zelfstandig Werkenk Kok en Sous-Chef

Bonaire.nu - 4 augustus 2020 - 1:16pm

The Beach heeft de perfecte plek aan zee waar je heerlijk geniet van Bonaire! Met de voetjes in het zand en een cocktail in je hand terwijl de zon langzaam in de zee zakt. Bij uitstek dé locatie voor een lekkere lunch of een heerlijk diner.

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar:

Een enthousiaste sous-chef of een gemotiveerde zelfstandig werkend kok die zich wil ontwikkelen tot sous-chef. En een zelfstandig werkend kok, full- of parttime.

Wat wij te bieden hebben?

Een gezellig, jong team en een ontspannen sfeer welke bij een Beach Restaurant hoort.

In overleg zijn er ontbijt, lunch en diner mogelijkheden.

We bieden je zeker een goed salaris en vragen hiervoor jouw creatieve inbreng. Tevens hanteren we fatsoenlijke werktijden en uren.

Heb je interesse? Dan kijken wij uit naar jouw reactie! mail met: info@thebeachbonaire.com t.a.v. Britt of kom gezellig langs.

Lees ook:

Het weer op Bonaire voor maandag 3 augustus

Bonaire.nu - 3 augustus 2020 - 6:46pm

Kralendijk – Het is merendeels zonnig, wat winderig en warm. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 28 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 34 graden Celsius zijn. De wind komt uit het zuidoosten en zal matig tot hard zijn (16-21 knopen met uitschieters tot 26 knopen).    

Weeroverzicht maandag: Een hogedrukgebied over de regio bevordert een stabiele en droge lucht wat leidt tot weinig bewolking, droge en warme omstandigheden.

Lees ook:

Werken in Caribisch Nederland

Bonaire.nu - 3 augustus 2020 - 6:34pm

Advertentie

Vacature SEH/Ambulance Verpleegkundige Bonaire

Bonaire.nu - 3 augustus 2020 - 1:30pm

Dromen mag, ook als het daar nu even bij blijft. Maar wat als je alvast een begin richting die droom kunt maken? Ondanks dat er door COVID-19 letterlijk en figuurlijk grenzen aan onze bewegingen zijn gesteld, kijken wij met een positieve blik vooruit. Want na deze intense periode mag de zon weer schijnen en laten we daar de voorbereiden voor treffen samen.

Werken op de SEH en Ambulance (combi-functie) en daarnaast de mogelijkheid om ingewerkt te worden op de Air Ambulance* van Bonaire? Wij zijn voor het Fundashon Mariadal op zoek naar een SEH/Ambulance Verpleegkundige Bonaire die deze stap durft te zetten en voor minimaal 3 tot 6 maanden op het eiland wil werken! 

Een unieke, maar pittige vacature. 

Als SEH/Ambulance Verpleegkundige Bonaire werk je tijdens je dienst gecombineerd als ambulance- en SEH verpleegkundige. Bij een acute zorgvraag ben jij vaak de eerste zorgprofessional ter plaatse. Jij vervult in teamverband met de ambulancechauffeur een cruciale rol bij spoedeisende hulp. Jouw standplaats is de SEH en bij een melding ga jij mee op de ambulance. Wanneer jij het ter plaatste nodig acht dat de patiënt meegaat naar het ziekenhuis, vervolg jij deze op de SEH. Om deze functie te kunnen vervullen moet je zeer stevig in je schoenen staan. Een functie als deze kennen wij in Nederland namelijk niet. Bonaire heeft een klein ziekenhuis waar niet alle specialismen aanwezig zijn. Patiënten moeten soms worden overgevlogen naar Aruba, Curaçao of Colombia. 

*Als je minimaal een jaar in het ziekenhuis werkt, kan het zijn dat je als SEH/Ambulance Verpleegkundige wordt ingezet op de Air Ambulance. In dat geval zal er een training volgen waar je in een aantal dagen de theorie wordt geleerd en krijg je praktijktraining op de luchthaven. De vluchten op de Air Ambulance doe je naast de werkzaamheden als SEH/Ambulance Verpleegkundige Bonaire.  

Het profiel voor de functie van SEH/Ambulance Verpleegkundige Bonaire:

 • Je bent SEH of Ambulance verpleegkundige in Nederland
 • Je bent in het bezit van een diploma Algemeen Verpleegkunde
 • Je beschikt over een diploma SEH Verpleegkundige en/of Ambulance Verpleegkundige/SOSA
 • Je hebt een geldige BIG (her)registratie https://www.bigregister.nl/
 • Ruime werkervaring als SEH en/of Ambulance Verpleegkundige
 • Je bent minimaal 3 tot 6 maanden beschikbaar (langere inzet heeft de voorkeur)
 • Het werken van een 40-urige werkweek is voor jou geen probleem. Dit is de norm binnen het ziekenhuis
 • Je bent een enthousiasteling die staat te springen voor een buitenlandse uitdaging
 • Flexibele instelling en daarnaast laat jij je niet snel uit het veld slaan en ben je een echte doorzetter
 • Vloeiend in de Nederlandse en Engelse taal. Kennis van de Spaanse taal is een pré. Je bent bereid om Papiamento te leren

Over Healthz Zorgprofessionals Caribbean
Wij zijn een Nederlands bemiddelingsbureau in de zorg en wij helpen onze opdrachtgevers bij het vinden van zorgprofessionals om (tijdelijke) tekorten op de eilanden op te lossen. Wij begrijpen dat een avontuur in het buitenland spannend of ingewikkeld kan zijn. Daarom geven wij onze kandidaten al jarenlang én met veel plezier de extra aandacht en begeleiding om de ervaring tot een succes te maken. Wij werken met een uitgebreid aantal zorginstellingen en ziekenhuizen op Bonaire, Aruba (wij zijn exclusief bemiddelingspartner), Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius. 

Dit mag je van ons verwachten:

 • Inschaling volgens de CAO van het ziekenhuis
 • Retourticket voor jouw partner als deze gedurende de gehele waarnemingsperiode met jou op het eiland blijft (bij een waarneming vanaf 6 maanden)
 • De eerste twee maanden wordt huisvesting voor je verzorgd en vergoed door het ziekenhuis
 • Begeleiding door Healthz op het gebied van jouw reis, verblijf en werkomstandigheden
 • Vanaf het begintraject tot het eind van jouw verblijfsperiode
 • Onze emigratiecoach op Bonaire is bereikbaar als jij daar behoefte aan hebt
 • Voordat je vertrekt krijg je van ons een basisles Papiaments https://www.healthz.eu/even-voorstellen-evy-witlox/
 • Ieder kwartaal organiseren wij een kennismakingsborrel voor de vertrekkende Caribbean kandidaten
 • En het allerbelangrijkst… een ervaring die je nooit meer gaat vergeten

Laten we kennismaken met elkaar!

Zie jij jezelf in de toekomst als SEH/Ambulance verpleegkundige op Bonaire werken? Denk je dat jij stevig genoeg in je schoenen staat om deze combi-functie te vervullen? Dan spreken we je graag! Alle kennismakingsgesprekken doen wij tijdelijk via Skype, zodat we een goed beeld van elkaar kunnen krijgen. Wij snappen dat het lastig is om nu concrete plannen te maken, dus laten we ons richten op een goede brainstormsessie over de toekomst! Je kunt ons telefonisch bereiken +31(0)20-2443798 of per mail via info@healthz.eu.

De volledige vacaturetekst: https://www.healthz.eu/vacature/seh-verpleegkundige-bonaire/), de route naar een waarneming op Bonaire of ervaringsverhalen (blog) lees je op www.healthz.eu.

Contactgegevens Healthz Recruitment
Healthz Zorgprofessionals Caribbean
+31(0)20-2443798
info@healthz.eu
www.healthz.eu

Maassluisstraat 2
1062 GD Amsterdam
Nederland
KVK. 59644583

Lees ook:

Saba telt twee nieuwe positieve gevallen van COVID-19

Bonaire.nu - 3 augustus 2020 - 12:12pm
Foto: BES-Reporter

Saba – Gezaghebber van Saba, Jonathan Johnson, kondigde afgelopen zaterdag 1 augustus twee nieuwe positieve gevallen van COVID-19 aan in een speciaal audiobulletin.

Beide besmette personen liepen het virus in het buitenland op. Zij zijn na aankomst direct in quarantaine gegaan en worden geisoleerd. Bij aankomst van deze personen was er een protocol opgesteld om ervoor te zorgen dat de interactie minimaal was. Omdat hierover onzekerheid bestaat, kijken de autoriteiten of verdere stappen nodig zijn.

Alarmniveau 2

Saba is vorige week overgegaan naar alarmniveau twee en zal voorlopig in deze fase blijven. Aangezien het geïmporteerde besmettingen betreft, en dus geen lokale besmettingen, besloten de autoriteiten niet op te schalen naar een hoger waarschuwingsniveau.

Op Saba zijn evenementen verboden, gelden fysieke afstandsmaatregelen, strikte handhygiëne en zijn bijeenkomsten toegestaan tot 25 personen. “Deze maatregelen zijn preventief en een belangrijk onderdeel van het waarborgen van de veiligheid van onze gemeenschap”, zei Johnson. Hij beloofde de gemeenschap op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen.

Totaal 5 besmettingen

De twee extra met COVID-19 geïnfecteerde personen brengen het totaal aantal positieve gevallen op Saba op vijf. De andere drie personen die het virus veel eerder in de pandemie hebben opgelopen, zijn sindsdien hersteld. Saba was al enkele maanden COVID-19 vrij.

Het testen gaat door en personen die terugkeren uit het buitenland, met uitzondering van Sint Eustatius, Bonaire en Curaçao, moeten twee weken in quarantaine.

Lees ook:

Gezaghebber Rijna verlengt noodmaatregel

Bonaire.nu - 3 augustus 2020 - 11:36am

Kralendijk – De noodmaatregel die sinds 14 juli geldig was, is door gezaghebber Edison Rijna verlengd tot één september 2020. In de noodmaatregel zijn verschillende voorzorgsmaatregelen opgenomen om besmetting en verspreiding van het coronavirus op Bonaire te voorkomen. 

Vanaf 14 juli was er weer een noodmaatregel van kracht. Dit om de komst en vertrek van bezoekers uit landen met weinig risico te regelen. In de noodmaatregel staat onder andere dat er geen passagiers worden toegelaten uit landen met hoog risico. Dit om de volksgezondheid op Bonaire te beschermen. 

Toeristen
Vanaf het moment dat het luchtruim open ging voor bezoekers uit landen met weinig risico, de landen in de zogenoemde ‘air- bubble’ hebben 5.153 mensen Bonaire bezocht in de maand juli. Uit Amsterdam kwamen 2.209 passagiers. Vanuit Aruba en Curaçao waren dit 2.944 personen.  

COVID-19 patiënten
In de maand juli zijn er ook drie personen positief getest op COVID-19. Het gaat om een gezin dat teruggekeerd is uit Peru. Ondertussen zijn twee van hen genezen verklaard en een ander ligt nog in het ziekenhuis.

Het openbaar lichaam Bonaire benadrukt dat om het coronavirus te bestrijden iedereen zich aan de hygiëneregels moet houden. Hou 1.5 meter afstand, raak ogen, neus en mond niet aan en hoest of nies in je elleboogplooi.

Lees ook:

Inhoud syndiceren