Caribisch Netwerk

Inhoud syndiceren
Caribisch Netwerk
Bijgewerkt: 53 min 45 sec geleden

Onrust over nieuwe overgangsregeling Liseo: ‘onze kinderen worden gedupeerd’

14 mei 2021 - 4:31pm

KRALENDIJK- “Het is vooral respectloos hoe er met leerlingen en ouders wordt omgegaan, zegt Desi*. Haar dochter is leerling van middelbare school Liseo Boneriano. Net zoals andere ouders beschuldigt zij de nieuwe directeur van het eenzijdig invoeren van een nieuwe overgangsregeling voor de school.

Deze regeling zou juist de lokale leerlingen benadelen. In de oude regelingen werd rekening gehouden met dat de instructietaal van de school (Nederlands red.) anders is, dan de moedertaal (Papiaments/Spaans red.) van de leerlingen. Volgens ouders wordt het nu makkelijker om leerlingen een niveau te laten zakken, bijvoorbeeld omdat een leerling nu maar maximaal twee vijven op het rapport mag hebben om over te gaan.

Conflict
Het conflict gaat over dat de nieuwe directie van Liseo zonder bijdrage van de betrokken partijen de schoolgids van Liseo heeft veranderd. Hierdoor is een nieuwe bevorderingsregeling al van kracht.

Volgens een oud-lid van medezeggenschapsraad van school is dit niet alleen ‘vrijpostig’ maar ook ‘tegen de wet’. Zij zegt dat de directeur niet de bevoegdheid heeft om eigenhandig nieuwe bevorderingsnormen vast te stellen. “Als je zoiets midden in een schooljaar doet, weet niemand de spelregels”, zegt zij. Ze blijft liever anoniem omdat haar kind een leerling is van de school.

Niemand had inzage in de nieuwe overgangsregeling, zelfs de docenten niet. “Ik heb persoonlijk gevraagd om inzage maar dit is mij geweigerd”, zegt een lid van SiMaBo, de vakbond van leerkrachten.

Een bezorgde ouder begrijpt de haast voor een nieuwe regeling niet. “Voordat je met een nieuwe regeling komt, evalueer je toch eerst de oude regeling.”

Ondanks alle protesten, vindt de unit directeur, Barbara Sol, dat ze correct heeft gehandeld. “Formeel had ik een medezeggenschapsraad nodig maar die had ik niet toen ik hier kwam”, zegt zij.

Coronacrisis
Het is voor de ouders moeilijk te begrijpen dat er in Nederland rekening wordt gehouden met de coronacrisis maar hier niet. “De druk om lessen de volgen bleef het zelfde ondanks het soms digitaal niet lukte. Alsof dat niet genoeg is, is nu een nieuwe en strengere overgangsregeling van kracht. Eerst mocht je overgaan met drie vijven en nu maar met twee”, zegt een ouder verontwaardigd.

Volgens Sol houdt ze degelijk rekening met de huidige situatie. “Ik wil graag meedenken en naar ouders luisteren hoe wij de nieuwe bevorderingsregeling ook passend kunnen maken in de huidige situatie”, zegt ze.

Handtekeningenactie
Meer dan 300 ouders hebben via een handtekeningenactie getracht om de invoering van deze nieuwe beleid te stoppen. Desondanks is het toch ingevoerd. “De ‘issue’ was niet het beleid maar de interpretatie was verkeerd. Ze dachten dat leerlingen niet meer mochten blijven zitten. Het recht om te blijven zitten, blijft gewoon bestaan”, zegt Sol. “Belangrijk is om met de medezeggenschapsraad en ouderraad te praten en niet met de individuele ouder, want dat maakt het zo ingewikkeld.”

Een ouder heeft Caribisch Netwerk een mailwisseling tussen de school en ouders doorgestuurd. Deze ouder blijft ook liever anoniem. In deze mail staat het volgende: “Ook is het recht op doubleren (zittenblijven red.) verdwenen uit de bevorderingsnorm omdat het uitgangspunt is dat iedere leerling zoveel mogelijk een ononderbroken schoolloopbaan volgt.”

Inmiddels is er een ouderraad officieel opgericht. Zo kunnen ouders meer invloed hebben op het beleid van de school. Maar hoe dan ook blijft de nieuwe bevorderingsregeling van kracht. “Ik ben in heel ver stadium met de ouderraad en gesprekken die we gehad hebben zijn zeer constructief”, aldus Sol.

Niet iedere ouder is hiermee gerustgesteld. “Inmiddels heeft de school veel leerlingen medegedeeld dat ze zullen afstromen. Dit doe je een kind toch niet aan”, zegt een ouder.

Ingrijpen overheid
Fractielid Daisy Coffie is door ouders benaderd en vindt dat de lokale overheid zich ermee moet bemoeien. “Onderwijs is weliswaar een taak van de rijksoverheid, maar uiteindelijk gaat het wel om onze kinderen op Bonaire die gedupeerd worden.”

Volgens Coffie creëer je hiermee een soort piramide model. “Een grote groep lokale leerlingen zullen dan op een lager niveau onderwijs volgen, terwijl een heel klein groepje deelnemen aan HAVO of VWO”, zegt zij.

De unit directeur weerlegt dit. “Ik ben pertinent niet mee eens. Kern van de nieuwe regeling is juist het vergroten van kans en gelijkheid”, zegt Sol.

Hoe de directie met de situatie omgaat getuigt van weinig respect vindt Coffie. “Dit brengt onrust op heel Bonaire. De directie van Liseo had in het openbaar moeten treden met een verklaring.” Zij wilt dit onderwerp zo snel mogelijk behandelen tijdens een Eilandsraadvergadering.

*Volledige naam bekend bij de redactie

The post Onrust over nieuwe overgangsregeling Liseo: ‘onze kinderen worden gedupeerd’ first appeared on Caribisch Netwerk.

Knops stopt lening aan Sint Maarten omdat hij eerst orde op zaken wil op luchthaven

13 mei 2021 - 4:26am

PHILIPSBURG – De toch al stroeve relatie tussen staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties en de regering van Sint Maarten lijkt in een nieuwe crisis te zijn beland. Dat kan worden geconcludeerd uit een brief die Knops op 12 mei aan minister-president Silveria Jacobs heeft gestuurd. Daarin stelt hij dat hij een eerder overeen gekomen leenovereenkomst voorlopig aanhoudt totdat de regering iets doet aan de vele bestuurlijke problemen rond de luchthaven.

Het huidige conflict spitst zich toe rond de ‘de zeer zorgwekkende ontwikkelingen inzake de corporate governance van Princess Juliana International Airport’, zo staat te lezen in de brief. Knops hamert al lange tijd op goed bestuur omdat er 100 miloen dollar is gereserveerd (de helft van Nederland via de Wereldbank en de andere helft via de Europese Investingsbank) voor het herstel van de luchthaven.

Royal Schiphol Group
Maar Knops vindt dat de regering in Philipsburg daar niet adequaat op reageert en ziet in het stopzetten van een nieuwe lening het enige middel op Sint Maarten te dwingen meer aandacht te besteden aan goed bestuur. Zeker omdat Royal Schiphol Group overweegt haar steun aan de luchthaven in te trekken. Onder meer vanwege het recente wegsturen van CEO Brian Mingo en de benoeming van drie nieuwe commissarissen, waarbij er niet aan de regels is gehouden.

Knops schrijft in de brief dat het vertrouwen in de samenwerking met de regering van Jacobs is geschaad. ‘Door telkens te laat en niet doortastend genoeg te handelen brengt uw regering niet alleen het herstel van de luchthaven in gevaar, maar als direct gevolg ook het economisch herstel van het gehele land’. Nederland en Sint Maarten waren eind april net een nieuwe, vijfde tranche liquiditeitssteun (van 39 miljoen Naf) overeengekomen om de gevolgen van de corona pandemie op te vangen. Dat zet Knops nu stop tot de regering van Sint Maarten ‘doortastend heeft opgetreden om de problemen op de luchthaven structureel te herstellen’.

Werkbezoek
Verder schrijft Knops dat hij hoopt dat minister-president Silveria Jacobs volgende week ‘een bevredigende oplossing kan presenteren voor de ontstane situatie’ als hij op bezoek komt op het eiland. Knops brengt van 16 tot en met 20 mei een werkbezoek aan Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten. Dat bezoek begint op Sint Eustatius en wordt vervolgd op Saba. De staatssecretaris reist 18 mei aan het eind van de dag van Saba naar Sint Maarten, waar hij – volgens het officiële persbericht – onder meer spreekt met minister-president Silveria Jacobs ‘over politiek bestuurlijke ontwikkelingen’.

De brief en de reactie van Knops is een direct gevolg van een brief die Jacobs stuurde op 6 mei aan minister-president Mark Rutte om te vragen waarom Nederland de lening maar niet over maakte. Niet Rutte, maar Knops schreef ‘als verantwoordelijk bewindspersoon’ terug. En omdat Jacobs haar brief openbaar had gemaakt, koos Knops ervoor hetzelfde te doen via de Facebook-pagina van de Vertegenwoording van Nederland op Sint Maarten.

Positieve fase
De vijfde tranche aan liquiditeitssteun was sowieso al een punt van discussie, omdat Knops eind maart alle steun voor Sint Maarten stop zette nadat Nederland bij de Verenigde Naties door Sint-Maarten werd beschuldigd van ‘racisme’ en ‘neo-koloniaal’ gedrag. Eind april leek alles echter weer in orde en kwamen de landen de nieuwe leningsovereenkomst overeen. Nu kan worden geconcludeerd dat die positieve fase van de relatie niet lang heeft geduurd. Over de vraag wat er nu moet gebeuren, kunnen Knops en Jacobs op 18 mei in Philipsburg van gedachten wisselen.

The post Knops stopt lening aan Sint Maarten omdat hij eerst orde op zaken wil op luchthaven first appeared on Caribisch Netwerk.