Caribisch Netwerk

Inhoud syndiceren
Caribisch Netwerk
Bijgewerkt: 38 min 30 sec geleden

Bouwsector Bonaire ligt stil

11 uur 59 min geleden

KRALENDIJK – Steenslag en zand is momenteel niet verkrijgbaar op Bonaire. Cement is tegen een hogere prijs te koop. Dit komt door een ‘plotselinge’ sluiting van de Zuidpier, die geschikt is voor dit soort bulkgoederen.

Tekst gaat verder na de video:

door Ronald A. Muyden

Een opgelopen vertraging van de renovatie van deze pier is de reden hiervoor. Na een brandbrief van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire (KvK) aan gezaghebber (burgemeester) Edison Rijna, die ook de voorzitter van de stuurgroep Ontwikkeling Zeehavens Bonaire is, kwam vorige week een tussenoplossing voor de haven gebruikers. Van 28 juli tot en met 6 augustus kan er even steenslag en zand via de Zuidpier komen.

Tijdelijke oplossing
Ronald Haafkes van Haafkes Bouw Bonaire heeft voor een project van een vakantiepark voor twee weken steenslag en zand over. Hij is daarom blij dat de pier voor een week open gaat en opgelucht dat hij ruim 60 freelancers niet naar huis hoeft te sturen, omdat er geen bouwmateriaal is.

Kort geding
Door de mededeling via de media op 13 juni probeerde Stone Crusher N.V., één van de grootste importeurs van bulkgoederen op Bonaire, via het Gerecht het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) de reparatiewerkzaamheden aan de Zuidpier tijdelijk te staken voor zijn bestelde ladingen. Het Gerecht verklaarde het bedrijf ‘niet-ontvankelijk in haar vordering’.

De naamloze vennootschap wist vanaf januari dat de pier van 30 april (in werkelijk is het 30 mei geworden) tot 20 juli niet in gebruik was voor bulkgoederen. “Het Havenkantoor heeft meerdere keren stakeholders vertelt om extra goederen te bestellen om te overbruggen”, volgens havenmeester Günther Flanegin.

Prijsstijging
De lading bulkgoederen die Stone Crusher N.V. toen verwachte kon bij de pier Waf Juan Francisco (Chicu) Mercelina vanaf het bulkschip op de zee overgezet worden op een kleiner schip bij de Middenpier (Waf di Duana). Bij de Zuidpier kon dit binnen ongeveer zes uren gerealiseerd worden. Nu had men twee dagen nodig, vertelt Herbert de Jongh, manager van Stone Crusher N.V.

Prijzen van bouwmateriaal. Foto Ronald A. Muyden

Zijn prijzen zijn hierdoor per kubieke meter van $227,- naar $245,- gestegen. Niet alleen (bouw)bedrijven merken een prijsverhoging. Cement wordt ook door een ander bedrijf via containers aangevoerd. Door deze losmethode moest Kooyman Bonaire door de hoge transportkosten tijdelijk hun zak cementen van $4,25 naar $4,75 verhogen.

Geen inkomen
Van de tien werknemers bij Wilca N.V. van directeur Gunter Seraus, zitten de vijf medewerkers die niet in vaste dienst zijn thuis. Voor de andere vijf is er voldoende onderhoudswerkzaamheden aan de machines om de huidige bouwgrondstof schaarste te overbruggen. “We staan een maand stil. We kunnen geen beton en baksteen leveren. Ik denk dat er bedrijven zijn die nog meer freelancers naar huis hebben gestuurd”, volgens Seraus.

Gunter Seraus, directeur van Wilca N.V. Foto Ronald A. Muyden

De KvK maakt zich ‘zeer grote zorgen’ over onder meer ‘het ontslag van vele werknemers.’ Volgens KvK Bonaire bestaat de bouwsector uit 15 procent van de werkende bevolking. Dit zijn zo’n 1500 werkers.

Duizend koeienproject Curaçao moet naar de kust

17 juli 2018 - 10:01pm

WILLEMSTAD – De Concentrated Animal Feeding Operation (Cafo) met Colombiaans vee komt niet bij het binnenlandse gebied Dam Pretu op Banda’riba. Volgens projectleider Arthur Parris is dit gebied niet geschikt voor het vetmesten van duizend koeien en drieduizend schapen en geiten.

Veehandel Curafresh Meat BV heeft voorkeur voor plantage Patrick, ter hoogte van Barber, nabij de kust. De Cafo moet aan zee komen, zegt Parris namens Curafresh Meat BV. “We hebben het zeewater nodig voor de koeien.”

Tekst gaat verder na de video:

door Roelie van Beek

Naast een drinkwaterreservoir komt er een zuiveringsinstallatie voor chemisch verontreinigd water, de eerste op Curaçao, zo legt de projectleider uit. “Wij willen al het afvalwater van Curaçao hebben voor hergebruik bij de teelt van veevoer.”

Het project van Curafresh Meat is in samenwerking met de overheid en steunt op de gedachte dat de mest van de koeien kan worden gebruikt voor de productie van biogas.

‘Jaren van voorbereiding’
Volgens Wendel Alberto, voormalig koeienboer op Banda’bou, zijn er veel haken en ogen aan dit project. “De mensen van Curafresh Meat zijn naar mij toe gekomen met vragen. Ik heb uitgelegd wat er nodig is om de risico’s voor de volksgezondheid en het milieu af te dekken. Daar gaan jaren van voorbereiding in zitten en het kost een kapitaal.”

De Colombiaanse investeerders hebben zes miljoen gulden beschikbaar voor de inrichting van de plantage. Dit budget moet voorzien in stallen, opslagruimten, voersilo’s, installatie voor de ontzilting en distributie van zeewater, een plant voor reiniging van afvalwater, machines voor verwerking van mest tot biogas en een verbrandingsoven voor de vernietiging van kadavers van zieke dieren.

“Zes miljoen?,” zegt Alberto. “Dat is bij lange na niet voldoende. Koeien kosten veel geld. En het arbeidsloon is hoog op Curaçao. Dit wordt een dure onderneming.”

Mest
Parris geeft aan dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt zal worden van de natuur. “Er worden schaduwplaatsen gecreëerd door aanplant van bomen.” Alberto voorziet dat de urine en mest van de koeien problemen opleveren. Een koe produceert 30 liter mest per dag. In een maand tijd genereert de Cafo ruim 900.000 liter mest.

Voor de koeien is dagelijks 150.000 liter drinkwater nodig. “Wat gebeurt er met al het zout uit zeewater?”, vraagt Alberto. “Dat kan je niet op het land storten. En ook niet terug in zee. Dan gaat ter plekke alles dood.”

Parris zegt dat er voor elk probleem een oplossing is. De afstand van plantage Patrick tot het slachthuis op Parera vindt hij niet bezwaarlijk. “In Colombia zijn de koeien zes dagen onderweg, hier ben je binnen een half uur bij het slachthuis.” Een deel van de schapen en geiten zou naar het slachthuis in Barber kunnen. “Dit project gaat veel werkgelegenheid opleveren”, besluit Parris.

Curafresh Meat BV is klaar om in augustus te beginnen met de inrichting van het terrein en bouw van stallen. Parris verwacht dat het bedrijf binnen vijf maanden na de eerstesteenlegging het vee naar Curaçao kan overbrengen.