Saba wil beter bereikbaar zijn tegen redelijke tarieven

Saba – Het eilandbestuur wil de bereikbaarheid van Saba vergroten en betaalbaar maken. Hoge vliegtarieven en een tekort aan capaciteit schaadt de eilandelijke economie, maar beperkt ook de Sabanen in hun reismogelijkheden, bijvoorbeeld voor familiebezoek in de regio.

Gedeputeerde Bruce Zagers heeft aangekondigd de komende maanden een connectiviteitsplan te ontwikkelen waarbij zowel naar de vliegverbindingen als ferrymogelijkheden wordt gekeken. Hij heeft daarvoor het Nederlandse adviesbureau Icasus ingehuurd dat eerder betrokken was bij de (gestrande) poging een veerverbinding tussen de ABC-eilanden op te zetten.

Met het oog op de door het Bestuurscollege gewenste ontwikkeling van het toerisme ter versterking van de lokale economie/werkgelegenheid wordt het noodzakelijk geacht de mogelijkheden Saba te bereiken uit te breiden en betaalbaar te maken.

Met het connectiviteitsplan onder de arm wil Zagers later dit jaar Den Haag polsen over subsidiemogelijkheden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft al eens onderzoek gedaan naar de (hoge) ticketprijzen op de routes van Saba en Sint Eustatius naar Sint Maarten, maar de uitkomsten daarvan zijn nooit gepubliceerd